Kreativna radionica

  • 28.11.2019
  • Općine BPŽ
  • Slavonski Portal

Učitelji Područne škole Bili Brig, Zoran Komesarović i Lidija Ugarković, organizirali su kreativnu radionicu za učenike i njihove roditelje. Izrađivali su božične čestitke od slame. Radionica se održavala u sklopu eTwinnig-a (zajednice učitelja iz Europe i svijeta). U radu su sudjelovali i članovi bilobriške udruge Dubovac i tijekom radionice nastala su  prava mala umjetnička djela od  od prirodnog i ekološki čistog materijala. Kreativne ručice izradile su prekrasne čestitke od materijala za koji nisu ni znali da ga mogu iskoristiti za  nešto tako lijepo.  Radionici je bila nazočna  i ravnateljica OŠ „Antun Mihanović”  Nova Kapela – Batrina, Lidija Grozdanović. Izrađene čestitke će biti poslane u 14 škola Europe.

Višnja Mikić